صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی > نمونه فرم > دانشجويان كارشناسي ارشد > فرم مشاوره با استاد راهنما

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

ç نمونه فرمها

دانشکده ها

اخبار

رويدادها

ليست دانشجويان

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

نمونه فرمهای ضروری

 

 

 

فرم مشاوره با استاد راهنما براي ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد

 کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد برای انتخاب واحد باید فرم مشاوره را با راهنمایی استاد راهنما تکمیل و پس از موافقت استاد و صدور مجوز از سوی استاد راهنما برای ثبت نام ُ وی می تواند اقدام به ثبت نام اینترنتی نماید .

نسخه مربوط به دانشجو نزد دانشجو و نسخه مربوط به استاد نزد استاد نگهداری می شود. 


 

  پيوند < http://www.sharifgradschool.ir/files/moshavere.pdf >

 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004