صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی > نمونه فرم > دانشجويان دكتري

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

ç نمونه فرمها

دانشکده ها

اخبار

رويدادها

ليست دانشجويان

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

نمونه فرمهای ضروری

 

 

 

دانشجويان دكتري

     ◘ فرم اظهارنامه (اصالت متن و محتواي رساله دكتري)

    ◘ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری

    ◘ فرم های فرصت تحقیقاتی- طرح حمایتی دانشگاه

    ◘ فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری)

    ◘ فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی خارج از کشور (بدون ارائه مقاله) (ویژه دانشجویان دکتری)

    ◘ فرم مشاوره با استاد راهنما براي ثبت نام دانشجويان دكتري

    ◘ گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایشها و مجامع بین المللی خارج از کشور

    ◘ درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

    ◘ درخواست مجوز برگزاری امتحان جامع

    ◘ فرم ثبت نام با تأخیر دکتری

    ◘ گزارش امتحان جامع دکتری

    ◘ فرم حذف تکدرس W دكتری

    ◘ صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت (سالانه) رساله های دانشجویان دکتری

    ◘ فرصت تحقیقاتی

    ◘ برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ١٣٩٨

    ◘ فرم معرفي دانشجوي ميهمان از دانشگاه صنعتي شريف (دكتري)

    ◘ گزارش دفاع از رساله دکتری

    ◘ گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری

    ◘ فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره دکتری

    ◘ فرم مرخصي تحصيلي/حذف نیمسال

    ◘ فرم وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی
 


 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004