صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی > مصوبات و آئين نامه ها > شوراي تحصيلات تكميلي دانشگ

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

ç مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

دانشکده ها

اخبار

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

مصوبات و آئين نامه ها

 

 

 

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه و نيز شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها بمنظور تهيه، تدوين، بررسي و تصويب برنامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات مناسب در زمينه گسترش دوره هاي تخصصي تشكيل مي شوند. وظايف و اختيارات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه: ...
 


 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004