صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی > مصوبات و آئين نامه ها > آيين نامه ها

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

ç مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

دانشکده ها

اخبار

رويدادها

ليست دانشجويان

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

مصوبات و آئين نامه ها

 

 

 

آيين نامه ها

     ◘ آيين نامه دوره دكتري

    ◘ مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٧ و پس از آن

    ◘ مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٩٤، ١٣٩٥ و ١٣٩٦

    ◘ مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی های ١٣٨٨ و پس از آن

    ◘ آيين نامه تحصیلی دوره دکترای مستقیم از كارشناسي

    ◘ آيين نامه هاي دانشجويان ممتاز

    ◘ آيين نامه استعدادهاي درخشان
 


 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004