صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی >  دانشکده ها > دانشكده مهندسي و علم مواد

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

ç دانشکده ها

اخبار

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

دانشکده ها [برنامه ها]

 

 

 

دانشکده [ برنامه ] :  دانشكده مهندسي و علم مواد

 


اين دانشكده با سابقه علمي و تجارب درخشان در صنعت از معدود دانشكده هايي است كه با جذب دانشجويان برانگيخته و كادر علمي مجرب پويايي خودرا حفظ نموده است. دردانشكده مهندسي وعلم مواد برروي فرآيندهاي ساخت وتوليد مواد مهندسي شامل كليه موادفلزي،پليمري و سراميكي فعاليت ميشود.فعاليتهاي مذكور يك نقظه اشتراك بين كليه دانشكده هاي مهندسي ازلحاظ شناخت ،بهينه سازي وتوليد مواد مهندسي مي باشد.ازجمله اين فعاليتها عبارت از پژوهش درزمينه نانومواد ،بيومواد،مواد مهندسي پيشرفته و ساير مواد مهندسي مي باشد.

رشته ها و دوره هاي موجود

در مقطع كارشناسي ارشد

1- گرايش شناسايي و انتخاب مواد. 2- گرايش سراميك. 3- گرايش جوشكاري. 4- گرايش شكل دادن فلزات. 5- گرايش خوردگي. 6- گرايش ريخته گري. 7- گرايش استخراج فلزات.

در مقطع دكتري :

1- گرايش مواد پيشرفته. 2- گرايش سراميك. 3- گرايش خوردگي و پوشش مهندسي سطح. 4- گرايش جوشكاري و اتصال مواد. 5- گرايش شكل دادن فلزات. 6- گرايش خواص فيزيكي و مكانيكي مواد. 7- گرايش فرايندهاي استخراج فلزات و مواد. 8- گرايش متالورژي پودر.

دوره هاي بين رشته اي :

دكتراي نانومواد كه باهمكاري دانشكده هاي فيزيك ،برق،مكانيك ، وشيمي برگزارميشود. پذيرش دانشجودرمقطع كارشناسي ارشد دروضعيت نوبت اول ونوبت دوم ازطريق آ.ت.ت صورت مي گيرد.

سايت دانشکده < http://mse.sharif.edu >

 

معاونت تحصيلات تکميلی دانشکده: دکتر محمدرضا محمدی

پست الکترونيکی : < mohammadi@sharif.edu >

صفحه خانگی : < http://sharif.edu/~mohammadi// >

 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004