صفحه اصلی | اطلاعات | تماس با ما | برنامه ها | سوالات متداول |  English

جستجو :

   دانشگاه صنعتی شريف

تحصيلات تکميلی

    دانشگاه صنعتی شريف > تحصيلات تکميلی >  دانشکده ها > دانشكده مهندسي شيمي ونفت

فهرست

 

 

صفحه اصلی

اطلاعات

پذيرش

مصوبات و آئين نامه ها

نمونه فرمها

ç دانشکده ها

اخبار

تماس با دانشگاه

سايتهای ديگر

 

 

دانشکده ها [برنامه ها]

 

 

 

دانشکده [ برنامه ] :  دانشكده مهندسي شيمي ونفت

 


دانشكده مهندسي شيمي و نفت با ده گرايش كارشناسي ارشد،با دو گرايش درمقطع دكتري و با 26 عضوهيات علمي فعال درزمينه هاي تحصيلات تكميلي فعاليت دارد.

در مقطع كارشناسي ارشد

1- پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي 2- ترموسينتيك و كاتاليست 3- فرايند 4- شبيه سازي،مدلسازي وكنترل 5-محيط زيست 6-پليمر 7-صنايع غذايي 8-مهندسي پزشكي 9-مهندسي مخازن هيدروكربوري 10-بيوتكنولوژي

زمينه هاي تحقيقاتي موجود

1-فرايندهاي مواد حلقوي(آروماتيكي). 2- فرآيندهاي مربوط به توليد متانول از گازطبيعي. 3- تحقيقات در زمينه نفت ،ازدياد برداشت،شبيه سازي،رفتار مخزن و... 4- تحقيقات در زمينه ايمني و كاهش ضايعات. 5- شبيه سازي و كنترل فرايندهاي پتروشيميايي. 6- فرآيندهاي كاتاليستي ناهمگن.

فرصت هاي شغلي:

1- صنايع نفت،گاز،پتروشيمي. 2- صنايع پليمري ورنگ وكاغذ. 3- صنايع غذايي وپزشكي. آنچه كه رشته مهندسي شيمي راازديگررشته هامتمايزمي سازد گستردگي آن است به عنوان مثال يك مهندسي شيمي با دانستن علوم پايه اين رشته ميتوانددر زمينه هاي مختلف صنعتي همچون صنايع نفت و پتروشيمي ياپليمرورنگ ورزين،طراحي تاسيسات، صنايع كاغذومشاوره هاي صنعتي مشغول به كارشود.اصولااين رشته درارتباط نزديك بارشته هاي مكانيك سيالات،متالورژي وشيمي مي باشد. نحوه پذيرش: پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد ازطريق كنكورسراسري انجام مي شودهمچنين دانشكده مهندسي شيمي براساس ضوابط آئين نامه استعدادهاي درخشان بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.

سايت دانشکده < http://che.sharif.edu >

 

معاونت تحصيلات تکميلی دانشکده: دکتر محمدحسین غضنفری

پست الکترونيکی : < ghazanfari@sharif.edu >

صفحه خانگی : < >

 

Powered by TIRAMAN ™ : www.Tiraman.com :Powered by بهترين حالت نمايش : 768*1024  دانشگاه صنعتی شريف © 2004